Tarkista veroilmoituksesta nämä asiat

Huhtikuun aikana kaikille veronmaksajille on lähetetty postissa esitäytetty veroilmoitus. Veroilmoituksesta käy ilmi saako joulukuussa palautuksia vai joutuuko maksamaan mätkyjä. Palautusten ja mätkyjen suuruuteen voi vielä tässä vaiheessa vaikuttaa.

Miksi veroilmoitus kannattaa tarkistaa?

Suomessa veroa maksetaan progressiivisesti palkan suuruuden mukana. Enemmän tienaavat maksavat siis enemmän veroja. Jotta voisit maksaa vähemmän veroja, pitäisi ansaittu palkka olla vähemmän ja tätä myötä sinulla olisi pienempi veroprosentti ja saisit veronpalautuksia joulukuussa 2015. Ansiotulosta tehtävät vähennykset siis eivät ole suoraan veronpalautusta vaan niiden avulla saadaan ansaittua tuloa pienennettyä. Yleisimmät tulosta vähennettävät asiat ovat ansaitun palkan eteen käytettäviä kustannuksia, kuten työmatkakuluja.

Muista tarkistaa veroilmoituksesta seuraavat asiat.

Työmatkavähennykset

Työmatkakustannukset voi vähentää ansaintakuluina saadusta palkasta. Kun saatua rahapalkkaa vähennetään vähenee myös maksattavan veron määrä. Työmatkakustannukset lasketaan kodin ja työpaikan välisestä matkasta käyttäen halvinta mahdollista kulkuvälinettä. Yleensä halvin vaihtoehto on julkisen liikenteen bussi tai juna. Matkakulujen omavastuu on kuitenkin 600 euroa ja siitä ylimenevä osuus voidaan vähentää verotuksessa ansaitusta palkasta.

Matkakulua voi saada jokaiselta työpäivältä. Keskimäärin vuodessa on töitä 11 kuukautta ja 22 päivää kuukaudessa. Vähennyskelpoisia päiviä on siis 242. Töitä on vuodessa vain 11 kuukautta, koska jokaisella työntekijällä on keskimäärin kuukausi lomaa vuodessa. Erikoistapauksissa matkakuluja saatetaan hyväksyä koko vuodelta. Tällaisia erityistapauksia on esim työpaikan vaihdon yhteydessä tai yrittäjillä, jotka eivät lomia pidä.

Matkakulun maksimivähennys on 7000 €. Tuo summa tulee täyteen, jos kuukausittainen matkakulu on yli 636 euroa. Omalla autolla tuo tarkoittaa yli 60 km yhdensuuntaista matkaa. Matkakulua voi vähentää 0,25€/km, jos käyttää omaa autoa. Jos siis yhteen suuntaan työmatka on 60 km, niin vähennettävää kulua tulee:

(60 km meno + 60 km paluu) * (22 työpäivää * 11 kuukautta) * 0,25€ = 7260 €

Yleensä kuitenkin halvin vaihtoehto on käyttää junaa tai bussia. Verottaja hyväksyy ainoastaan halvimman lipun mukaisen vähennyksen. Jos siis käy töissä esim Riihimäeltä Helsinkiin päivittäin, olisi autolla mentävä matka reilusti yli 60 km / suunta, mutta kun halvemmalla pääsee junalla, tulee vähennys tehdä junamatkoista. Junalla mukavin vaihtoehto on matkustaa IC2 junilla, joihin lippu maksaa 50 € /kk enemmän kuin lähijuniin. Vähennystä ei kuitenkaan voi tehdä IC2 junalipusta vaan vähennettävä summa katsotaan halvimman lähijunalipun mukaan. Tässä tapauksessa kyseinen lippu maksaa vähän vajaa 200 € /kk. Vähennettävää matkakulua tulee siis 200€ * 11 kuukautta = 2200€. Tästä summasta vähennetään vielä 600 € omavastuu, joten vaikutus verotukseen on hyvin pieni.

Poikkeustapauksissa voi kuitenkin saada vähennykset myös oman auton kulujen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei julkista vaihtoehtoa ole käytettävissä työn epäsäännöllisyyden tai pitkän kävelymatkan takia. Poikkeustilanteisiin lasketaan myös, jos työmatka alkaa tai päättyy klo 00:00 – 05:00 välillä tai odotusta tulee yhtään 2h.

Julkaista yhteyttä ja omaa autoa voidaan myös yhdistää. Tässä verottajan sivuilta lainaus:

Jos julkinen kulkuneuvo on käytettävissä vain osalla asunnon ja työpaikan välistä matkaa, voidaan matkakulut vähentää osaksi julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaan laskettuna ja osaksi muun kuin julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaan laskettuna. Vaihtopaikassa on kuitenkin oltava turvalliseksi katsottava pysäköintimahdollisuus. Esimerkiksi auto voi olla halvin kulkuneuvo matkalla asunnolta rautatieasemalle ja juna asemalta työpaikalle. Tällöin matka vähennetään osaksi oman auton ja osaksi julkisen kulkuneuvon mukaan edellyttäen, että auton voi pysäköidä asemalle tai sen läheisyyteen turvallisesti. Jos vaihtopaikassa ei ole turvalliseksi katsottavaa pysäköintimahdollisuutta, voidaan matkakulut vähentää koko matkalla muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan laskettuna.

 

Työhuonevähennykset ja kotitalousvähennykset

Jos kotona joutuu tekemään töitä, voi työhuoneen käytöstä ja ylläpidosta vähentää työhuonevähennyksiä. Normaalisti työhuonevähennys on 410€ /vuosi. Vähennys voi olla kuitenkin 820€/vuosi, jos kotona tehdään yli puolet työajasta tai työhuonetta käytetään pääasiallisen tulon ansaitsemiseen, kuten freelanserit. Jos puolisokin käyttää työhuonetta, voi siitä vähentää maksimissaan 615 € /vuosi.

Näiden lisäksi monilla saattaa olla kotitalousvähennyksiä. Kotitalousvähennyksiä voi tehdä, kun on ostanut palveluita kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Vähennysten enimmäismäärä on 2400 euroa. Omavastuu kotitalousvähennyksissä on 100 euroa. Huomioitavaa kotitalousvähennyksessä on, ettei vähennykseen lasketa materiaalikuluja vaan vain palveluiden osuus. Jos esimerkiksi sähkömies käy tekemässä uusia johdotuksia ja lasku koostuu 200€ työstä ja 200€ muita kuluja, kuten johtoja, voi vähennyksen tehdä vain tuosta ensimmäisestä 200€ osuudesta. Kotitalousvähennyksessä ei kuitenkaan voi vähentää koko summaa. Yritykseltä ostetuista palveluista voi vähentää 45 % osuuden ja maksetuista palkoista ja palkan sivukuluista 15 %. Jos siis ostat sähköyritykseltä tuon asennuspalvelun, voi siitä vähentää (200*0,45)=90€. Tuo yksinään ei riitä vielä ylittämään 100 € omavastuuta, joten verotukseen pitää laittaa jotain muutakin kotitalousvähennystä.

Pariskunnat voivat jakaa keskenään kotitalousvähennykset. Se on kuitenkin kannattavaa ainoastaan jos tuo 2400€ maksimisumma ylittyy. Jos vähennykset ovat alle 2400 euroa, niin kannattaa vähennys tehdä sille puolisolle, jolla on isompi veroprosentti. Tällöin tulee vain yksi sadan euron omavastuuvähennys.

 

 

Vastaa